Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột

MÃ SẢN PHẨM: TD-609752506323
282,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Jiandao
Mô hình: Băng ống lấp đầy rò rỉ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: [Đỏ 2,5cm * 3m] Ống thẳng, cút, te, giảm đường kính, khớp nối và các loại ống khác [Trắng 2,5cm * 3m] Ống thẳng, cút, te, giảm đường kính, khớp nối, v.v ... Các loại ống khác nhau [Đỏ 5cm * 1m] Ống thẳng, cút, tees, giảm đường kính, khớp nối và các loại ống khác [Trắng 5cm * 1m] Ống thẳng, cút, tees, giảm đường kính, khớp nối, v.v. Ống [Đỏ 2,5cm * 1m] Ống thẳng, cút, tees, giảm đường kính, khớp nối, v.v. [Trắng 2,5cm * 1m] Ống thẳng, cút, tees, giảm đường kính, khớp nối, v.v. Ống [Đỏ 5cm * 3m] Ống thẳng, cút, tees, giảm đường kính, khớp nối và các loại khác ống [Trắng 5cm * 3m] Ống thẳng, cút, tees, giảm đường kính, khớp nối và các loại ống khác
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột
Băng dính chống thấm đường ống nước băng cản nước sửa chữa rò rỉ miếng dán chống rò rỉ nước mạnh sửa chữa đường ống nước rò rỉ tạo tác chặn rò rỉ PVC với nước băng dính chống thấm dột

0965.68.68.11