Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000

MÃ SẢN PHẨM: TD-647633712448
219,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wickner
Mô hình: FSDLWT
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: [Băng cắm chắc chắn] 10 cm X 1,5 mét-đen [Băng dính chắc chắn] 10 cm X 1,5 mét-trong suốt [Băng cắm chắc chắn] 10 cm X 1,5 mét-trắng
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000
Băng dính không thấm nước mạnh dính ống nước rò rỉ dừng băng ống rò rỉ sửa chữa mái nhà rò rỉ tạo tác miếng dán có độ nhớt cao băng keo chống thấm x2000

0965.68.68.11