Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-655144967244
214,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: WY (Vật liệu xây dựng cơ bản)
Mô hình: Băng chở hàng 9-1
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Sơn Đông
Các tỉnh và thành phố: Tế Nam
Phân loại màu: Băng chống thấm tự dính ngăn [rộng 3 cm × dài 5m] ngăn Băng chống thấm tự dính ngăn [rộng 5cm × dài 10m] băng chống thấm tự dính ngăn [rộng 10cm × dài 5m] ngăn Băng dính chống thấm tự dính [rộng 10cm × dài 10m] băng chống thấm tự dính cho ngăn [rộng 15cm × dài 5m] băng chống thấm tự dính cho ngăn [rộng 15cm × dài 10m] băng chống thấm tự dính cho ngăn [rộng 20cm × dài 5m] băng chống thấm tự dính cho ngăn [rộng 20cm x dài 10m] băng chống thấm tự dính cho ngăn [rộng 30cm x dài 10m] băng chống thấm tự dính ngăn [rộng 50cm × dài 10m] băng chống thấm tự dính ngăn [Rộng 1m × dài 1m] băng chống thấm tự dính ngăn [rộng 1m × dài 5m] Băng chống thấm tự dính chuyên chở [rộng 1m × dài 10m] Băng chống thấm tự dính chuyên chở [5cmx5m] Phiên bản nâng cấp-Chống thấm mạnh hơn 5 lần lão hóa [10cmx5m] Phiên bản nâng cấp-Chống lão hóa mạnh hơn 5 lần [15cmx5m] Phiên bản nâng cấp-Mạnh hơn 5 lần Chống lão hóa [20cmx5m] Phiên bản nâng cấp -5 lần để tăng cường chống lão hóa [30cmx5m] Phiên bản nâng cấp-5 lần để tăng cường chống lão hóa [50cmx5m] Phiên bản nâng cấp-5 lần để tăng cường chống lão hóa [1mx5m] Phiên bản nâng cấp-5 lần để tăng cường chống lão hóa [1mx10m] Phiên bản nâng cấp -5 lần tăng cường ngăn chống lão hóa Băng chống thấm nhựa đường cuộn tự dính Độ dày 1,5MM [Rộng 15 cm X dài 10 mét] Băng keo chống thấm chuyên chở nhựa đường cuộn tự dính dày 1,5 mm [chiều rộng 20 cm X chiều dài 10 mét]
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước
Băng keo chống thấm mái container để sửa chữa rò rỉ Vua vết nứt mái đại lý đặc biệt chống thấm và sửa chữa mưa cho rò rỉ khoang xe tải băng keo chống thấm nước

0965.68.68.11