Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực

MÃ SẢN PHẨM: TD-650484610506
274,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu: [độ dày 1mm] chiều rộng 1,0cm * 3 mét (4 cuộn) [keo trong suốt màng đỏ] [độ dày 1mm] chiều rộng 1,5cm * 3 mét (4 cuộn) [keo trong suốt màng đỏ] [độ dày 1mm] rộng 2,0cm * 3 mét (2 cuộn) [gel trong suốt màu đỏ] [độ dày 1mm] rộng 3.0cm * 3 mét (2 cuộn) [gel trong suốt màu đỏ] [độ dày 1mm] rộng 4.0cm * 3 mét (2 cuộn) [màng màu đỏ Keo trong suốt] [độ dày 1mm] rộng 5,0cm * 3 mét (2 cuộn) [keo trong suốt phim màu đỏ] rộng 3 cm * dài 3 mét * dày 1,5 mm rộng 3 cm * dài 5 mét * dày 1,5 mm rộng 5 cm * 3 Chiều dài mét * Độ dày 1.5mm Chiều rộng 5cm * Chiều dài 5 mét * Độ dày 1.5mm [Độ dày 2mm] Chiều rộng 2.0cm * 3 mét [Gel trong suốt màu đỏ] [Độ dày 2mm] Rộng 3.0cm * 3 mét [Gel trong suốt của phim màu đỏ] [2mm dày] rộng 5,0cm * 3m [màng keo trong suốt màu đỏ]
Mã số: Dải băng cố định Velcro
Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực
Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực
Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực
Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực
Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực
Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực
Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực
Băng dính ma thuật có độ dính cao keo nano hai mặt đa năng keo dán chống trượt ghế sofa cố định tường tạo tác băng dính xốp chịu lực

0965.68.68.11