Băng keo hai mặt để dán quần áo, độ dẻo cao, chắc chắn, băng keo siêu hẹp dùng để dán quần áo, phần thành mỏng 5mm / 2mm / 1cm2cm, đoạn siêu mỏng mờ không vạch dấu băng keo giấy da bò

MÃ SẢN PHẨM: TD-631602474571
296,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-SMJ-X03
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: 5cm * 50m [2 cuộn] 20cm * 50m [1 cuộn] 15cm * 50m [1 cuộn] 1.5cm * 50m [20 cuộn] 30cm * 50m [1 cuộn] 4cm * 50m [2 cuộn] 1.8cm * 50m [20 cuộn] 2cm * 50m [20 cuộn] 10cm * 50m [2 cuộn] 1.2cm * 50m [20 cuộn] 3cm * 50m [10 cuộn] 3.6cm * 50m [5 cuộn] 8cm * 50m [2 cuộn] 1cm * 50m [20 cuộn] 2,4cm * 50m [10 cuộn] 0,5cm * 50m [20 cuộn] 0,8cm * 50m [20 cuộn]
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng keo hai mặt để dán quần áo, độ dẻo cao, chắc chắn, băng keo siêu hẹp dùng để dán quần áo, phần thành mỏng 5mm / 2mm / 1cm2cm, đoạn siêu mỏng mờ không vạch dấu băng keo giấy da bò
Băng keo hai mặt để dán quần áo, độ dẻo cao, chắc chắn, băng keo siêu hẹp dùng để dán quần áo, phần thành mỏng 5mm / 2mm / 1cm2cm, đoạn siêu mỏng mờ không vạch dấu băng keo giấy da bò
Băng keo hai mặt để dán quần áo, độ dẻo cao, chắc chắn, băng keo siêu hẹp dùng để dán quần áo, phần thành mỏng 5mm / 2mm / 1cm2cm, đoạn siêu mỏng mờ không vạch dấu băng keo giấy da bò
Băng keo hai mặt để dán quần áo, độ dẻo cao, chắc chắn, băng keo siêu hẹp dùng để dán quần áo, phần thành mỏng 5mm / 2mm / 1cm2cm, đoạn siêu mỏng mờ không vạch dấu băng keo giấy da bò
Băng keo hai mặt để dán quần áo, độ dẻo cao, chắc chắn, băng keo siêu hẹp dùng để dán quần áo, phần thành mỏng 5mm / 2mm / 1cm2cm, đoạn siêu mỏng mờ không vạch dấu băng keo giấy da bò
Băng keo hai mặt để dán quần áo, độ dẻo cao, chắc chắn, băng keo siêu hẹp dùng để dán quần áo, phần thành mỏng 5mm / 2mm / 1cm2cm, đoạn siêu mỏng mờ không vạch dấu băng keo giấy da bò
Băng keo hai mặt để dán quần áo, độ dẻo cao, chắc chắn, băng keo siêu hẹp dùng để dán quần áo, phần thành mỏng 5mm / 2mm / 1cm2cm, đoạn siêu mỏng mờ không vạch dấu băng keo giấy da bò

0965.68.68.11