Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-642194611374
205,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W32
Loại băng: băng
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [10 cuộn] 0.8cm * 50m [5 cuộn] 1cm * 50m [5 cuộn] 1.2cm * 50m [5 cuộn] 1.5cm * 50m [5 cuộn] 1.8cm * 50m [5 cuộn] 2cm * 50m [5 cuộn] 2,5cm * 50m [5 cuộn] 3cm * 50m [2 cuộn] 3,5cm * 50m [2 cuộn] 4cm * 50m [2 cuộn] 4,5cm * 50 mét [2 cuộn] 5cm * 50 mét 8cm * 50 mét 10 cm * 50 mét 15 cm * 50 mét 20 cm * 50 mét 30 cm * 50 mét chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy
Băng keo dán mặt nạ sơn, sinh viên mỹ thuật dán tạo tác đặc biệt, trang trí đám cưới liền mạch, tranh dán tường đặc biệt tường ngoại thất, sơn 3 cm giấy Nhật Bản yếu, tường có thể viết được 2cm đường nối dính hiện vật cuộn keo giấy

0965.68.68.11