Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-641248568293
483,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W38
Phân loại màu: 0,5cm * 50m [100 cuộn] 0,8cm * 50m [70 cuộn] 1cm * 50m [60 cuộn] 1,2cm * 50m [50 cuộn] 1,5cm * 50m [40 cuộn] 1,8cm * 50 mét [30 cuộn ] 2cm * 50 mét [25 cuộn] 2,5 cm * 50 mét [20 cuộn] 3 cm * 50 mét [20 cuộn] 3,5 cm * 50 mét [15 cuộn] 4 cm * 50 mét [12 cuộn] 4,5 cm * 50m [12 cuộn] ] 5cm * 50m [10 cuộn] 8cm * 50m [6 cuộn] 10cm * 50m [5 cuộn] 15cm * 50m [3 cuộn] 20cm * 50m [2 cuộn] 30cm * 50 M [2 cuộn] Chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ khách hàng Dịch vụ
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-10
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn
Băng keo giấy mặt nạ Băng keo dính yếu 2cm kết hợp với giấy để đúng sơn 2cm có đầy đủ hộp giấy tách màu theo yêu cầu trang trí liền mạch 50 mét xe đẹp phun sơn phủ kín tường thêu chữ thập không dấu vết băng keo giấy che chắn sơn

0965.68.68.11