Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn

MÃ SẢN PHẨM: TD-641975635684
265,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W07.
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [20 cuộn] 0.8cm * 50m [10 cuộn] 1cm * 50m [10 cuộn] 1.2cm * 50m [10 cuộn] 1.5cm * 50m [10 cuộn] 1.8cm * 50m [10 cuộn] 2cm * 50m [10 cuộn] 2,5cm * 50m [10 cuộn] 3cm * 50m [10 cuộn] 3,5cm * 50m [10 cuộn] 4cm * 50m [5 cuộn] 4,5cm * 50 mét [5 cuộn] 5cm * 50 mét [cuộn] [5 cuộn] 8cm * 50 mét [5 cuộn] 10cm * 50 mét [5 cuộn] 15cm * 50 mét [1 cuộn] 20cm * 50 mét [1 cuộn] 30cm * 50m [1 cuộn] Chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-03-24
Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn
Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn
Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn
Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn
Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn
Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn
Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn
Băng che, bức tường trắng, không có dấu vết, dán tường, Đám cưới bên ngoài bức tường, Sơn đá thật, nghệ thuật đặc biệt, Đường may đẹp, Sơn phun màu, Phim che chắn, Tường bảo vệ, phòng cưới, Không có hư hại cho tường, Bố trí phòng cưới, cao nhiệt độ băng dính giấy cuộn

0965.68.68.11