Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú

MÃ SẢN PHẨM: TD-641639986937
217,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W08
Loại băng: băng văn phòng phẩm
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [10 cuộn] 0.8cm * 50m [10 cuộn] 1cm * 50m [10 cuộn] 1.2cm * 50m [10 cuộn] 1.5cm * 50m [10 cuộn] 1.8cm * 50 mét [10 cuộn ] 2cm * 50 mét [10 cuộn] 2,5 cm * 50 mét [10 cuộn] 3 cm * 50 mét [5 cuộn] 3,5 cm * 50 mét [5 cuộn] 4 cm * 50 mét [5 cuộn] 4,5 cm * 50 mét [5 cuộn] 5cm * 50 mét [5 cuộn] 8m * 50 mét [3 cuộn] 10cm * 50 mét [2 cuộn] 15cm * 50 mét 20 cm * 50 mét 30 cm * 50 mét chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-03-30
Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú
Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú
Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú
Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú
Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú
Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú
Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú
Băng keo, nhãn dán, giấy che độ nhớt yếu, trang trí tường ngoại thất đặc biệt, sơn giả đá thật, màng bảo vệ không vạch để trang trí, keo dán mặt nạ, xé tay, bảo vệ tường, phòng cưới mà không làm tổn thương bề rộng tường băng keo giấy ghi chú

0965.68.68.11