Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay

MÃ SẢN PHẨM: TD-641863658334
211,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Mã số: LT-MWZ-W36
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: 0.5cm * 50m [10 cuộn] 0.8cm * 50m [10 cuộn] 1cm * 50m [10 cuộn] 1.2cm * 50m [10 cuộn] 1.5cm * 50m [5 cuộn] 1.8cm * 50m [5 cuộn] 2cm * 50m [5 cuộn] 2,5cm * 50m [5 cuộn] 3cm * 50m [5 cuộn] 3,5cm * 50m [5 cuộn] 4cm * 50m [5 cuộn] 4,5cm * 50 mét [2 cuộn] 5cm * 50 mét 8 cm * 50 mét 10 cm * 50 mét 15 cm * 50 mét 20 cm * 50 mét 30 cm * 50 mét chiều rộng và chiều dài tùy chỉnh liên hệ với dịch vụ khách hàng
Doanh nghiệp sản xuất: Litong
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-04-04
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay
Băng che đám cưới Keo dán yếu trang trí sơn phim bảo vệ tường dán tường bên ngoài tường đặc biệt 20mm tách màu băng giấy nghệ thuật sinh viên sơn băng giấy đặc biệt không để lại keo có độ nhớt yếu 3 cm 2cm bang keo giay

0965.68.68.11