Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền

MÃ SẢN PHẨM: TD-628442561427
227,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: 30800 băng vải 30801 băng vải
Doanh nghiệp sản xuất: Deli
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền
Băng dính vải Deli 30800 dày 20 mét chống thấm nước bẫy tự làm trang trí sàn mặt nạ băng dán sàn thảm màng bảo vệ cao băng viscose mở rộng keo dễ rách băng dính vải dán nền

0965.68.68.11