Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính

MÃ SẢN PHẨM: TD-652160420029
279,000 đ
Phân loại màu:
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
chiều rộng:
3,8cm
chiều dài:
3,2m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Dải cạnh tấm
Phân loại màu sắc: dải cạnh màu trắng tinh khiết rộng 38mm * dài 3.2m
Chiều rộng: 3,8cm
Chiều dài: 3.2m
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính
Bảng gỗ cạnh dải bảng khóa cạnh dải cạnh mềm Dải bảng sinh thái đồ nội thất cạnh dải tự dính cạnh cắt tỉa băng dính xốp dán kính

0965.68.68.11