Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-614381890239
1,160,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Xuying
Mô hình: X1630
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Giang Tô
Phân loại màu: 30 mét 100 cuộn màu đen 30 mét 200 cuộn màu pha 30 mét 200 cuộn màu đen 30 mét 100 cuộn màu pha trộn
Cách điện: 600V
Thợ điện chống thấm: chống thấm
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện
Băng keo cách điện 30 mét Băng keo điện Băng cách điện Băng keo chống thấm PVC Băng keo điện băng keo cách điện

0965.68.68.11