Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-627960200264
227,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Mô hình: Băng điện
Phân loại màu sắc: Chữ thập 24mm hỗn hợp màu 5 cuộn, 24mm đen 8 cuộn, 24mm đỏ 8 cuộn, 24mm xanh 8 cuộn, 24mm xanh 8 cuộn, 24mm vàng 8 cuộn, 24mm hỗn hợp màu 40 cuộn, chín đầu chim 24mm, đen 10 cuộn , chim chín đầu 24mm Đỏ 10 giò chim chín đầu 24mm xanh lam 10 giò chim chín đầu 24mm xanh 10 giò chim chín đầu 24mm vàng 10 giò chim chín đầu 24mm pha màu 50 giò
Doanh nghiệp sản xuất: Xingtai City Leaping Plastic Co., Ltd.
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện
Băng keo cách điện PVC chống thấm nước mở rộng 24mm siêu dính dây điện chịu nhiệt độ cao quấn băng đen băng cách điện băng keo dây điện PVC chống thấm nước chịu nhiệt độ cao keo dán mở rộng băng keo cách điện

0965.68.68.11