Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy

MÃ SẢN PHẨM: TD-545033277815
370,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 23 #
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy
Băng keo cách điện 3M23 # Băng keo cách điện cao su ethylene propylene Băng keo tự tan băng chịu nhiệt độ cao và áp suất cao băng dính 3m giấy

0965.68.68.11