Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng

MÃ SẢN PHẨM: TD-652334138595
217,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Ben Yida
Mã số: SMBJJ83
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu sắc: Màu vàng 1,0 cm * 20 mét (3 cuộn) Màu vàng 1,5 cm * 20 mét (3 cuộn) Màu vàng 2,0 cm * 20 mét (2 cuộn) Màu vàng 2,5 cm * 20 mét (3 cuộn) Màu vàng 3,0 cm * 20 mét ( 1 cuộn) Màu vàng 3,5cm * 20m (1 cuộn) Màu vàng 4,0cm * 20m (1 cuộn) Màu vàng 5,0cm * 20m (1 cuộn) Màu vàng 6,0cm * 20m (1 cuộn) Màu vàng 8,0cm * 20m (1 cuộn) màu vàng 10cm * 20m (1 cuộn) chiều dài và chiều rộng tùy chỉnh / vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, trắng 1.0cm * 20m (3 cuộn) trắng 1.5cm * 20m (3 cuộn) trắng 2.0cm * 20m (2 cuộn)) Trắng 2.5cm * 20m ( 3 cuộn) Trắng 3.0cm * 20m (1 cuộn) Trắng 3.5cm * 20m (1 cuộn) Trắng 4.0cm * 20m (1 cuộn) Trắng 5.0cm * 20m (1 cuộn)) Trắng 6.0 cm * 20 mét (1 cuộn) Trắng 8,0 cm * 20 mét (1 cuộn) Màu trắng 10 cm * 20 mét (1 cuộn)
Doanh nghiệp sản xuất: Ben Yida
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-08-03
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng
Keo dán đế vải hai mặt dày 20 mét chống thấm nước thảm trải sàn màng bảo vệ vải có độ nhớt cao vải kết dính trong suốt khâu lưới chống thấm siêu dính không để lại vết băng keo sợi thủy tinh dán nhám vòng

0965.68.68.11