Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm

MÃ SẢN PHẨM: TD-611516351805
227,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Bạn sẽ thắng
Khoản mục: Băng vải đen
Phân loại màu sắc: chiều rộng 20MM * chiều rộng 50m chiều rộng 25MM * chiều rộng 50m chiều rộng 30MM * chiều rộng 50m 35MM * chiều rộng 50m chiều rộng 40MM * chiều rộng 50m chiều rộng 45MM * chiều rộng 50m 48MM * chiều rộng 50m chiều rộng 50MM * chiều rộng 50m 60MM * 50m
Nhà sản xuất: Ubisheng Adhesive Tape (Hangzhou) Co., Ltd.
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm
Băng vải có độ dẻo cao màu đen, băng vải mạnh, băng thảm chống thấm, băng chống thấm mạnh, băng sàn, thảm dính, băng vải đen, 2CM3CM4CM5CM6CM, dài 50 mét băng keo vải dán thảm

0965.68.68.11