Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-654305150445
219,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Rộng 6cm * dài 6cm [10 miếng]
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Keo Nano cứng 30 miếng không dính đinh
Phân loại màu: rộng 6cm * dài 6cm [30 miếng] đường kính dài 50mm [30 miếng] rộng 6cm * dài 6cm [10 miếng]
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen
Keo dán tường kệ kính phòng tắm keo dán trong suốt không có đinh keo không keo đục lỗ dùng để chế biến gỗ băng keo mút xốp đen

0965.68.68.11