Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-541818394367
287,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mã số: 471 màu
Phân loại màu: vàng dài 48mm * 33 mét, đỏ dài 48mm * 33 mét, xanh dương dài 48mm * 33 mét, xanh lục dài 48mm * 33 mét, đen dài 48mm * 33 mét, trắng 48mm * 33 mét, vàng và đen 3M766, Dài 48mm * 33 mét, rất dài Mỏng 8mm rộng * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) mỏng hơn 10mm rộng * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) hẹp hơn rộng 15mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) rộng 20mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh ) Rộng 25mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) Rộng 30mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) Rộng 35mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) Rộng 40mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) Rộng 45mm * 33 mét (chụp ảnh) Lưu ý màu bên dưới) rộng 50mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) rộng 60mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) rộng 80mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh) rộng 100mm * 33 mét (màu nhận xét được chụp ảnh)
Doanh nghiệp sản xuất: công ty 3M
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện
Băng keo dán sàn 3M471 Băng cảnh báo sơn xe hơi Đỏ Đen Vàng Trắng Xanh lục Màu xanh lam Băng dán chống thấm Chống mài mòn Băng cảnh báo sàn chống trượt Băng để đánh dấu sàn trong kho xưởng sạch băng dính vải cách điện

0965.68.68.11