Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-577771790924
227,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: PET02
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: [dày 0,2MM] [rộng 0,5cm * dài 10 mét] [3 cuộn] [dày 0,2mm] [rộng 0,8cm * dài 10 mét] [2 cuộn] [dày 0,2mm] [rộng 1,0cm * 10 Chiều dài mét] [2 cuộn] [độ dày 0,2MM] [chiều rộng 1,2CM * chiều dài 10m] [2 cuộn] [độ dày 0,2MM] [chiều rộng 1,5cm * chiều dài 10m] [độ dày 0,2MM] [chiều rộng 2,0CM * chiều dài 10 mét ] [Độ dày 0,2MM] [Chiều rộng 2,5CM * chiều dài 10 mét] [Độ dày 0,2MM] [Chiều rộng 3,0CM * Chiều dài 10 mét] [Độ dày 0,2MM] [Chiều rộng 4,0CM * Chiều dài 10 mét] [Độ dày 0,2MM] [5,0 Rộng CM * dài 10 mét]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Thời gian bán ra thị trường: 2018-09-18
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường
Keo hai mặt, cường lực, siêu mỏng, trong suốt, không vết, không thấm nước, có độ dẻo cao, không dùng để dán xe cố định, dán gương màn hình điện thoại di động cảm ứng keo chuyên dụng, nano magic stick, băng dính hai mặt 0,2MM Băng keo xốp 2 mặt dán tường

0965.68.68.11