Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-653659868796
219,000 đ
Phân loại màu:
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Hình dán hai mặt mạnh mẽ 7
Phân loại màu sắc: [Hình vuông] Chiều rộng 6cm * Chiều dài 6cm [Gói 10 miếng] [Hình tròn] Đường kính Dài 50mm [Gói 10 miếng] [Hình vuông] Chiều rộng 6 cm * Dài 6 cm [Gói 20 miếng] [Hình tròn] Đường kính 50mm Dài [Gói 20 miếng 】 [Hình vuông] Chiều rộng 6cm * Chiều dài 6cm [Gói 30 miếng] [Hình tròn] Đường kính dài 50mm [30 miếng]
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen
Keo không dùng đinh có độ nhớt cao để dán tường kệ kim loại móc gương khung ảnh khung gạch miếng dán hai mặt dán phổ quát đa chức năng không thấm nước keo gia dụng miễn phí đục lỗ keo mạnh băng keo mút xốp đen

0965.68.68.11