Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000

MÃ SẢN PHẨM: TD-651162105177
1,176,000 đ
Phân loại màu:
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: WY (Vật liệu xây dựng cơ bản)
Mô hình: Màng chống thấm tự dính 20723
Phân loại màu sắc: Màng chống thấm tự dính nhựa đường cao su dày 1,2mm [dài 19,5m x rộng 1m] Màng chống thấm tự dính nhựa đường cao su dày 1,8mm [dài 14,5m x rộng 1m] Màng chống thấm tự dính nhựa đường cao su dày 2,8mm [dài 9,5 chiều rộng mx 1m] độ dày 1,5mm [chiều rộng 1mx chiều dài 20m] (gấp đôi tuổi thọ của lá nhôm kim loại dày) Độ dày 2,0mm [chiều rộng 1m x chiều dài 15m] (lá nhôm kim loại dày 70% người dùng lựa chọn) Độ dày 3,0mm [chiều rộng 1m x dài 10m】 (Dày hơn và tuổi thọ cao hơn) Rộng 1 mét và dài 20 mét Màng nhôm kim loại dày 1,5mm (màu đỏ) [Gói sơn lót phẳng 1.2mm19.5 đặc biệt cho bề mặt nền xi măng] [Gói sơn lót phẳng 1.8mm14.5 đặc biệt cho xi măng bề mặt nền] [Gói sơn lót phẳng 2,8mm9,5 đặc biệt cho bề mặt nền xi măng] [Gói sơn lót phẳng 1,5mm20 đặc biệt cho bề mặt nền xi măng] [Gói sơn lót phẳng 2,0mm15 đặc biệt cho bề mặt nền xi măng] [Gói sơn lót phẳng 3,0mm10 đặc biệt cho xi măng bề mặt nền】 【Gói dầu gốc phẳng 1.5mm20 màu đỏ đặc biệt cho nền xi măng】
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000
Mái ngói và mái chống thấm dột vật liệu chống thấm sbs bitum tự dính màng chống thấm mái sử dụng bên ngoài để chống rò rỉ nước keo chống thấm x2000

0965.68.68.11