Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-623100392354
350,000 đ
Phân loại màu:
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mittal
Mô hình: 1
Chất liệu: Polyurethane
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: loại mới [hương sạch] loại mới màu đen chống thấm 800ml * 1 chai, loại mới khoảng 2m² [gói đặc biệt hương vị] loại ba màu đen không thấm nước 800ml * 2 chai (nhãn dán miễn phí) khoảng 4m² loại mới [gói giá trị hương vị ròng] màu đen ba chai chống thấm nước 800ml * 3 chai (gửi miếng dán vết nứt) khoảng 6m² [Nâng cấp 1000ml * 5 chai] keo tự phun màu đen [gửi vua cắm + dụng cụ] loại mới [hương vị net poly tiết kiệm chi phí] ba màu đen chống thấm nước 800ml * 10 chai ( gửi miếng dán vết nứt) Khoảng 20m² [Nâng cấp 1000ml * 3 chai] Keo tự phun màu đen [Gửi vua cắm + dụng cụ] Loại mới [Ưu đãi đặc biệt hương vị sạch] Bộ ba màu đen chống thấm 800ml * 5 chai (miễn phí miếng dán nứt) Khoảng 10m² [Nâng cấp 1000ml * 1 chai] Keo tự phun đen [gửi vua cắm + dụng cụ] [Nâng cấp 1000ml * 2 chai] keo tự phun đen [gửi vua cắm + dụng cụ]
Sơn bóng: độ bóng cao
Công suất: 1L
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm
Mái và tường tự phun tạo tác chống thấm Sơn phun chống rò rỉ màu đen Vật liệu sửa chữa vết nứt trên mái băng dính dán tường chống thấm

0965.68.68.11