Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000

MÃ SẢN PHẨM: TD-616169157842
310,000 đ
Phân loại màu:
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Mái nhà chống thấm dột-bẫy phun keo đen phun keo tường bên ngoài mái nhà chống thấm dột mái nhà phun keo xịt tạo tác mái nhà vật liệu chống thấm dột keo chống thấm x2000
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mittal
Mô hình: Trang phục đen tự dính
Chất liệu: Polyurethane
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: [Thanksgiving feedback / mua 1 tặng 1] 700ml đen / keo chống thấm tự phun (khoảng 3 mét vuông / 2 chai tóc thật) loại mới [hương net] đen đôi chống thấm nước 800ml * 1 chai, khoảng 2m² mới loại [gói đặc biệt hương vị net】 ba màu đen không thấm nước 800ml * 2 chai (dán vết nứt miễn phí) khoảng 4m² [700ml × 10 lon] keo chống thấm màu đen / tự phun (khoảng 12 mét vuông) Loại mới [gói đặc biệt hương vị sạch] ba màu đen chống thấm nước 800ml * 5 chai (dán vết nứt miễn phí)) Khoảng 10m² loại mới 【Hương vị sạch sẽ và tiết kiệm chi phí】 Chống thấm nước ba màu đen 800ml * 10 chai (dán vết nứt miễn phí) khoảng 20m² 【700ml × 4 lon】 keo chống thấm màu đen / tự phun (khoảng 6 mét vuông) Loại mới 【gói giá trị hương vị sạch sẽ】 màu đen Bộ ba chống thấm nước 800ml * 3 chai (dán vết nứt miễn phí) khoảng 6m² [700ml × 1 lon] keo chống thấm màu đen / tự phun (khoảng 1,5 mét vuông) [700ml × 2 lon] keo chống thấm màu đen / tự phun (khoảng 3 mét vuông)
Sơn bóng: độ bóng cao
Công suất: 1L

0965.68.68.11