Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-616610960615
273,000 đ
Phân loại màu:
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: màu hỗn hợp [6 cuộn dùng thử màu hỗn hợp] đen [Gói bền 10 cuộn] trắng [Gói bền 10 cuộn] đỏ [Gói bền 10 cuộn] vàng [Gói bền 10 cuộn] xanh lá [Gói bền 10 cuộn] xanh lam [10 cuộn Trang phục bền]
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m
Màu băng điện Nhập khẩu PVC Băng keo điện dày siêu dính 50m cách nhiệt Băng đen không thấm nước băng keo cách điện 3m

0965.68.68.11