Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-577698861835
185,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: đen rộng 3,5cm dài 8 mét đen rộng 3,5cm dài 12 mét đen rộng 4,5cm dài 8 mét đen rộng 4,5cm dài 12 mét đen rộng 6cm dài 12 mét đen rộng 8cm dài 12 mét đen Rộng 9 cm và dài 12 mét màu đen rộng 10 cm và dài 12 mét, màu đỏ rộng 4,5 cm và dài 12 mét, màu xanh rộng 4,5 cm và dài 12 mét, màu trắng rộng 4,5 cm và dài 12 mét, màu đen rộng 3,5 cm và dài 8 mét ( 48 cuộn) màu đen rộng 3,5cm và dài 12 mét (48 cuộn) màu đen rộng 4,5cm và dài 8 mét (40 cuộn) màu đen rộng 4,5cm và dài 12 mét (40 cuộn) màu đen rộng 6cm và dài 12 mét (30 cuộn) màu đen rộng 8cm và dài 12 mét (24 cuộn) màu đen rộng 9cm và dài 12 mét (20 cuộn)) Màu đen rộng 10 cm và dài 12 mét (32 cuộn) Màu đỏ rộng 4,5 cm và dài 12 mét (40 cuộn) Màu xanh rộng 4,5 cm và dài 12 mét (40 cuộn) Màu trắng rộng 4,5 cm và dài 12 mét (40 cuộn)
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước
Băng cao su PVC và nhựa cách nhiệt Băng cách điện Băng cách điện rộng 10cm Băng điện rộng Đen Độ nhớt cao băng keo điện chống nước

0965.68.68.11