Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế

MÃ SẢN PHẨM: TD-556932427624
193,000 đ
Phân loại màu:
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: trắng đỏ xanh xanh vàng đen
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế
Màu PVC Khai thác Cách nhiệt Băng Điện Chống cháy Chống lạnh Nhiệt độ cao Băng điện Chiều rộng 30 mm dài 25 mét băng keo cách điện hạ thế

0965.68.68.11