Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường

MÃ SẢN PHẨM: TD-651868432429
262,000 đ
Phân loại màu:
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Miếng dán đen thảm chống trượt Nano
Phân loại màu: dài 15cm * rộng 10,5cm [độ nhớt mạnh] 1 miếng
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường
Miếng dán hai mặt không đánh dấu, miếng dán viscose mạnh, có độ nhớt cao, v.v., đồ trang trí cố định không thấm nước, thảm chống trượt, chịu nhiệt độ cao cho ô tô Băng dính xốp dán tường

0965.68.68.11