Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-653691242696
280,000 đ
Phân loại màu:
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Quy cách đóng gói:
2 cuộn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: J1520R2
Phân loại màu sắc: trắng rộng 3 cm * dài 3 mét, trắng rộng 5 cm * dài 3 mét, đen rộng 3 cm * dài 3 mét, đen rộng 5 cm * dài 3 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Quy cách đóng gói: 2 cuộn
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt
Miloqi bọt mạnh mẽ keo hai mặt bọt biển siêu dính làm dày khung ảnh gia dụng phụ kiện tường dán cố định tường vật tư văn phòng quảng cáo bảng tên bọt có độ nhớt cao không thấm nước băng keo rộng keo xốp 1 mặt

0965.68.68.11