Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-620385009494
206,000 đ
Phân loại màu:
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Khoản mục: Băng keo hai mặt 3M4229p
Phân loại màu: dài 5MM * 33m dài 8MM * 33m dài 10MM * 33m dài 15MM * 33m dài 20MM * 33m dài 5MM * dài 3m rộng 10MM * dài 3m rộng 15MM * 3m dài 20MM * 3 mét Chiều dài 30MM chiều rộng * 3 mét chiều dài Chiều rộng 50MM * chiều dài 3 mét
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m
Keo dán hai mặt dành cho xe hơi 3M4229P, keo dính mạnh, vô giá, băng keo hai mặt xốp chịu nhiệt cao, giá đỡ điện thoại di động đuôi xe hơi, đầu ghi ETC, cố định chắc chắn dải nguồn bộ định tuyến, keo dán tường ảnh băng keo phản quang 3m

0965.68.68.11