Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-652420272749
262,000 đ
kích thước:
Không có đột lỗ và cố định liền mạch
Phân loại màu:
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Kích thước: Không có lỗ thủng và không có dấu vết cố định
Loại khung ảnh: khung ảnh
Phân loại màu sắc: rộng 3cm * dài 1m [Mua một tặng một] Rộng 5cm * dài 1m [Mua một tặng một] Rộng 3cm * dài 3m [Mua một tặng một] Rộng 5cm * Dài 3m [Mua một tặng một ] Mua một tặng một] Rộng 3cm * dài 5m [Mua một tặng một] Rộng 5cm * dài 5m [Mua một tặng một]
Khoản mục: Hình dán khung ảnh vô hình chịu lực mạnh
Có mang theo hình ảnh hay không: Không
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp
Ảnh treo tường khung ảnh vô hình cố định miếng dán tường viscose có độ dẻo cao chống thấm nước hai mặt liền mạch không đục lỗ băng keo hai mặt xốp

0965.68.68.11