Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-611765151024
207,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Keo hai mặt phim màu đỏ cho xe hơi
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Các tỉnh và thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu: [Độ dày 1mm] Chiều rộng 2,0cm * 3 mét (1 cuộn) [Độ dày 1mm] Chiều rộng 0,8cm * 3 mét (4 cuộn) [Độ dày 1mm] Chiều rộng 1,0cm * 3 mét (4 cuộn) [Độ dày 1mm] 1,5 chiều rộng cm * 3 mét (4 cuộn) [độ dày 1mm] chiều rộng 2.0cm * 3 mét (2 cuộn) [độ dày 1mm] chiều rộng 3.0cm * 3 mét (2 cuộn) Bộ sưu tập cộng với mua hàng để được hưởng ưu tiên giao hàng [độ dày 1mm] 5.0cm Chiều rộng * 3 mét (2 cuộn)
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp
Miếng dán hai mặt không vạch dấu Keo siêu bền Keo dán hai mặt Nano có độ nhớt cao v.v ... Miếng dán để dán tường nhiều lần cho ô tô băng keo mút xốp

0965.68.68.11