Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn

MÃ SẢN PHẨM: TD-532072759449
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Phân loại màu sắc: rộng 0,5cm * dài 50m rộng 0,8cm * dài 50m rộng 1cm * dài 50m rộng 1,2cm * dài 50m rộng 1,5cm * dài 50m rộng 1,8cm * dài 50m rộng 2cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 2,5 cm * 50 mét chiều dài 3 cm chiều rộng * chiều dài 50 mét chiều rộng 3,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 4 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 4,5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 5 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 6 cm * chiều dài 50 mét chiều rộng 7 cm * chiều dài 50 mét Chiều rộng 8 cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 9 cm * Chiều dài 50 mét Chiều rộng 10 cm * Chiều dài 50 mét
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn
Authentic 3M9080 Dính hai mặt 3M băng keo hai mặt siêu mỏng ô tô mạnh mẽ mờ không theo dõi nhiệt độ cao Keo dán hai mặt băng keo 3m xịn

0965.68.68.11