Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m

MÃ SẢN PHẨM: TD-552328916983
219,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: 3M
Mô hình: 5952
Phân loại màu sắc: 5mm * 3M đen 0.64 dày 6mm * 3m đen 0.64 độ dày 8mm * 3m đen 0.64 độ dày 10mm * 3m đen 0.64 độ dày 12mm * 3m đen 0.64 độ dày 15mm * 3m đen 0.64 độ dày 20mm * 3m đen 0.64 độ dày 25mm * 3m màu đen 0.64 Độ dày 30mm * 3m đen 0,64 độ dày 5mm * 3M đen 1,1 độ dày 6mm * 3m đen 1,1 độ dày 8mm * 3m màu đen 1,1 độ dày 10mm * 3m màu đen 1,1 độ dày 12mm * 3m màu đen 1,1 độ dày 15mm * 3m màu đen 1,1 độ dày 20mm * 3m màu đen 1,1 độ dày 25mm * 3m đen 1.1 dày 30mm * 3m đen 1.1 dày 35mm * 3m đen 1.1 dày 40mm * 3m đen 1.1 dày 45mm * 3m đen 1.1 dày 50mm * 3m đen 1.1 dày 40mm * 3m đen 0.64 độ dày 50mm * 3m đen 0.64 độ dày 35mm * 3m Đen 0,64 độ dày 45mm * 3m màu đen dày 0,64
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m
Keo dán hai mặt 3M5952 màu đen lông mày bàn đạp chào mừng thân cửa sổ băng keo trang trí cửa sổ mạnh mẽ và vô giá Băng keo chịu nhiệt độ cao keo 3m

0965.68.68.11