Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp

MÃ SẢN PHẨM: TD-650712074720
295,000 đ
Phân loại màu:
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Phân loại màu: rộng 3cm * dài 3m * dày 0,5mm [3 cuộn] rộng 5cm * dài 3m * dày 0,5mm [3 cuộn] rộng 7cm * dài 3m * dày 0,5mm [3 cuộn] rộng 10cm * dài 3m * 0,5mm dày [3 cuộn] rộng 3cm * dài 10m * dày 0,5mm [3 cuộn] rộng 5cm * dài 10m * dày 0,5mm [3 cuộn] rộng 7cm * dài 10m * dày 0,5mm [3 cuộn] rộng 10cm * dài 10m * Dày 0,5mm [3 cuộn] rộng 20mm * dài 3m * dày 1mm [3 cuộn] rộng 30mm * dài 3m * dày 1mm [3 cuộn] Rộng 50mm * Dài 3m * Dày 1mm 【3 cuộn】
Khoản mục: Tấm lót chân bàn và ghế vô hình và trong suốt
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp
Bàn, ghế, tấm lót chân ghế sofa, ghế đẩu, đồ nội thất nhà bếp, tấm lót chân bàn chống trượt, lớp phủ bảo vệ chống dính sàn, không ồn, tự dính băng keo mút xốp

0965.68.68.11