Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-650962770833
211,000 đ
Phân loại màu:
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mi Leqi
Mô hình: Miếng dán lót chân chống nấm mốc và chống thấm nước
Phân loại màu sắc: rộng 3cm * dài 3m * dày 0,5mm [sàn bảo vệ] rộng 3cm * dài 10m * dày 0,5mm [sàn bảo vệ] rộng 5cm * dài 3m * dày 0,5mm [sàn bảo vệ] rộng 5cm * Dài 10m * 0,5mm độ dày [Sàn bảo vệ] Chiều rộng 7cm * Chiều dài 3m * Chiều dày 0,5mm [Sàn bảo vệ] Chiều rộng 7cm * Chiều dài 10m * Chiều dày 0,5mm [Sàn bảo vệ] Chiều rộng 10cm * Chiều dài 3m * Chiều dày 0,5mm [Sàn bảo vệ] Chiều rộng 10cm * Chiều dài 10m * Dày 0,5mm [sàn bảo vệ] rộng 20mm * dài 3m * dày 1mm [sàn bảo vệ] rộng 30mm * dài 3m * dày 1mm [sàn bảo vệ] rộng 50mm * dài 3m * dày 1mm [sàn bảo vệ】
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt
Bàn và ghế câm tấm phủ chân dày chống mài mòn tấm bảo vệ sàn bàn chân ghế đôn chân chống câm tấm đệm chân ghế silicon băng keo xốp hai mặt

0965.68.68.11