Keo dán hai mặt nano trong suốt có độ nhớt cao có thể giặt được, dán siêu mỏng, siêu bền, rộng một cm, keo dán hai mặt nano rộng một cm Keo dán hai mặt có độ nhớt cao, tiết diện mỏng Băng dính nano trong suốt mạnh mẽ Miếng xốp dính 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-636664510574
199,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Litong
Phân loại màu sắc: chiều rộng 3 cm * chiều dài 1 mét * độ dày 2 mm [mô hình này được gia cố] chiều rộng 3 cm * chiều dài 3 mét * độ dày 2 mm [mô hình này được gia cố] chiều rộng 3 cm * chiều dài 5 mét * độ dày 2 mm [Điều này mô hình được gia cố] Chiều rộng 5cm * Chiều dài 3m * Độ dày 2mm [Mô hình này được gia cố] Chiều rộng 5cm * Chiều dài 5m * Độ dày 2mm [Mô hình này được gia cố] Chiều rộng 2cm * Chiều dài 1m * Độ dày 1,5mm [3 cuộn] Chiều rộng 3cm * Chiều dài 1m * Độ dày 1.5mm Chiều rộng 3cm * Chiều dài 3m * Độ dày 1.5mm Chiều rộng 3cm * Chiều dài 5m * Độ dày 1.5mm
Keo dán hai mặt nano trong suốt có độ nhớt cao có thể giặt được, dán siêu mỏng, siêu bền, rộng một cm, keo dán hai mặt nano rộng một cm Keo dán hai mặt có độ nhớt cao, tiết diện mỏng Băng dính nano trong suốt mạnh mẽ Miếng xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt nano trong suốt có độ nhớt cao có thể giặt được, dán siêu mỏng, siêu bền, rộng một cm, keo dán hai mặt nano rộng một cm Keo dán hai mặt có độ nhớt cao, tiết diện mỏng Băng dính nano trong suốt mạnh mẽ Miếng xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt nano trong suốt có độ nhớt cao có thể giặt được, dán siêu mỏng, siêu bền, rộng một cm, keo dán hai mặt nano rộng một cm Keo dán hai mặt có độ nhớt cao, tiết diện mỏng Băng dính nano trong suốt mạnh mẽ Miếng xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt nano trong suốt có độ nhớt cao có thể giặt được, dán siêu mỏng, siêu bền, rộng một cm, keo dán hai mặt nano rộng một cm Keo dán hai mặt có độ nhớt cao, tiết diện mỏng Băng dính nano trong suốt mạnh mẽ Miếng xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt nano trong suốt có độ nhớt cao có thể giặt được, dán siêu mỏng, siêu bền, rộng một cm, keo dán hai mặt nano rộng một cm Keo dán hai mặt có độ nhớt cao, tiết diện mỏng Băng dính nano trong suốt mạnh mẽ Miếng xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt nano trong suốt có độ nhớt cao có thể giặt được, dán siêu mỏng, siêu bền, rộng một cm, keo dán hai mặt nano rộng một cm Keo dán hai mặt có độ nhớt cao, tiết diện mỏng Băng dính nano trong suốt mạnh mẽ Miếng xốp dính 2 mặt
Keo dán hai mặt nano trong suốt có độ nhớt cao có thể giặt được, dán siêu mỏng, siêu bền, rộng một cm, keo dán hai mặt nano rộng một cm Keo dán hai mặt có độ nhớt cao, tiết diện mỏng Băng dính nano trong suốt mạnh mẽ Miếng xốp dính 2 mặt

0965.68.68.11