Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-642068623343
274,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: trên
Mô hình: 24mm
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Các tỉnh và thành phố: Thành phố Hình Đài
Phân loại màu: đen 8 cuộn đỏ 8 cuộn xanh dương 8 cuộn xanh lá 8 cuộn vàng 8 cuộn hỗn hợp màu 40 cuộn
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt
Băng cách điện Băng dây điện PVC không thấm nước nhiệt độ cao cộng với rộng 24mm lớn cuộn đen trắng Băng dính điện chịu nhiệt

0965.68.68.11