Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-628134793904
214,000 đ
Phân loại màu:
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Ghi chú

Số lượng:
颜色分类: 黑色15米/卷*10卷 红色15米/卷*10卷 黄色15米/卷*10卷 蓝色15米/卷*10卷 绿色15米/卷*10卷 黑色(可备注颜色)15米/卷*100卷 黑色(可备注颜色)15米/卷*200卷 混色(可备注颜色)15米/卷*100卷 混色(可备注颜色)15米/卷*200卷
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước
Băng cách điện Tiger điện Tiger Gel Dây băng PVC Không thấm nước Nhiệt độ cao cộng với rộng khối lượng lớn màu đen băng keo cách điện dưới nước

0965.68.68.11