Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh

MÃ SẢN PHẨM: TD-552676361341
1,212,000 đ
Phân loại màu:
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Khoản mục: Giấy kết cấu G129
Phân loại màu: 6mm * 18,3m * 432 cuộn 9mm * 18,3m * 288 cuộn 12mm * 18,3m * 216 cuộn 15mm * 18,3m * 180 cuộn 24mm * 18,3m * 108 cuộn 30mm * 18,3m * 84 cuộn 36mm * 18,3m * 72 cuộn 10mm * 18.3m * 252 cuộn 48mm * 18.3m * 48 cuộn 18mm * 18.3m * 144 cuộn 60mm * 18.3m * 36 cuộn 24mm * 22.9m * 108 cuộn
Nhà sản xuất: Yongda (Zhejiang) Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh
Băng keo dán mặt nạ Yongda G129 có thể viết băng giấy đẹp mà không để lại băng giấy rách tay, sinh viên mỹ thuật vẽ phác thảo dán mặt nạ keo phun sơn trang trí trang trí băng keo giấy đường may đẹp băng dính cách điện màu xanh

0965.68.68.11