5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam

MÃ SẢN PHẨM: TD-680396994191
219,000 đ
Phân loại màu:
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Xiangcai
Chất liệu: PVC
Phân loại màu sắc: Màu đỏ phản quang Hình chữ L 100 vát màu xanh dương Hình chữ L 100 vát dương màu vàng Hình chữ L 100 mặt kính mờ màu vàng cam Hình chữ L 100 mặt kính mờ màu vàng dương hình chữ L 50 mặt mờ + màu ghi loại 100 (màu vàng mặc định) 100 màu vàng đen mờ L Loại 100 màu xanh da trời mờ L Loại 100 màu bạc phản chiếu L Loại 100 màu xanh lá cây mờ L Loại 100 màu mờ T Loại 100 màu ghi (màu vàng mặc định) Màu xanh lam mờ L Loại 50 màu mờ - Loại 100 Màu ghi chú (màu vàng mặc định) Màu trắng mờ L Loại 100 Màu xanh phản quang L Loại 100 Màu xanh phản quang L Loại 100 Màu đỏ mờ L Loại 100 Màu đen mờ L Loại 100 Màu xanh lam mờ L Loại 100 Màu vàng thật Loại 100 L
Nhà sản xuất: Xiangyang Xiangcai Electronic Commerce Co., Ltd.
Kích thước: 2x0,7cm 3x1cm 5x2cm 8x3cm 10x3cm 12,5x5cm 15x5cm 20x5cm
Thời gian niêm yết: 2022-07-04
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam
5S logo định vị 6S quản lý nhãn dán định vị 7S Băng tiêu chuẩn hình chữ L Bàn văn phòng phía trên nhà xưởng xưởng nhà xưởng các hạng mục sàn bệnh viện bốn góc nhãn dòng cố định nhãn dán cảnh báo màu đen và vàng mười tùy chỉnh kiểu chữ T bang canh bao cap ngam

0965.68.68.11