10 Khối lượng cảnh báo in băng in mỏng màu đỏ lá đỏ cảnh báo bị giam cầm

MÃ SẢN PHẨM: TD-529478408564
199,000 đ
Phân loại màu:
10 Khối lượng cảnh báo in băng in mỏng màu đỏ lá đỏ cảnh báo bị giam cầm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Great Crown
Mã số: Băng FRAGILE
Loại băng: băng đóng gói
Phân loại màu: FRAGILE nền trắng từ đỏ [tập]
Thời gian đưa ra thị trường: 2018-08-08
10 Khối lượng cảnh báo in băng in mỏng màu đỏ lá đỏ cảnh báo bị giam cầm
10 Khối lượng cảnh báo in băng in mỏng màu đỏ lá đỏ cảnh báo bị giam cầm

0965.68.68.11