Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp

MÃ SẢN PHẨM: TD-535689281619
487,000 đ
Phân loại màu:
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: TOPBOND
Số mặt hàng: K-48-50-72
Loại băng: Băng đóng gói
Phân loại màu sắc: Cà [khổ rộng 50 thịt dày 10] Cà phê 15 cuộn [khổ rộng 50 thịt dày 10] Cà phê 36 cuộn [khổ rộng 50 thịt dày 10] Cà phê 72 cuộn [khổ 48 thịt dày 15] 12 cuộn cà phê [chiều rộng 48 thịt dày 15] 36 cuộn cà phê [chiều rộng 48 thịt dày 15] 72 cuộn cà phê [chiều rộng 50 thịt dày 20] 8 cuộn cà phê [chiều rộng 50 thịt dày 20] 36 cuộn cà phê [chiều rộng 50 thịt dày 20] 72 cuộn cà [chiều rộng 60 thịt dày 15] 9 cuộn cà [chiều rộng 60 thịt dày 15] 30 cuộn cà [chiều rộng 60 thịt dày 15] 60 cuộn cà phê [chiều rộng Dày 72 thịt 15] 8 cuộn cà [chiều rộng 72 - Dày 15] 48 cuộn cà [chiều rộng 48-độ dày 9] 18 cuộn cà [chiều rộng 48-độ dày 9] 36 cuộn cà [chiều rộng 48- độ dày thịt 9] 72 cuộn
Thời gian niêm yết: 2016-01-06
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp
Băng băng màu nâu Taobao băng, chuyển phát nhanh, đóng gói, băng dính im lặng, không có băng keo dán băng bán buôn băng bán buôn băng bán buôn băng báo cáp

0965.68.68.11