Băng cách nhiệt PVC Cao su-nhựa điện cách điện bọc Đen 5cm Màu rộng Không khí Điều hòa không khí Băng keo băng dính cách điện pvc

MÃ SẢN PHẨM: TD-579908047404
192,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: màu xanh rộng 4,5cm và dài 12m, màu đỏ rộng 4,5cm và dài 12m, màu đen rộng 4,5cm và dài 12m, màu đen rộng 6cm và dài 12m, màu đen rộng 10cm và dài 12m, màu xanh rộng 4,5cm và dài 12 mét (20 cuộn), màu đỏ rộng 4,5 cm và dài 12 mét (20 cuộn) màu đen rộng 4,5 cm và dài 12 mét (20 cuộn) màu đen rộng 6 cm và dài 12 mét (20 cuộn) màu đen rộng 10 cm và 12 mét dài (20 cuộn) màu xanh lam rộng 4,5cm và dài 12 mét (50 cuộn) Màu đỏ rộng 4,5cm và dài 12 mét (50 cuộn) Màu đen rộng 4,5cm và dài 12 mét (50 cuộn) Màu đen rộng 6cm và dài 12 mét (50 cuộn) Màu xanh rộng 4,5 cm dài 12 mét (80 cuộn) Màu đỏ 4,5 cm Rộng 12 mét (80 cuộn) Màu đen rộng 4,5 cm và dài 12 mét (80 cuộn) Màu đen rộng 6 cm và dài 12 mét (60 cuộn) Màu đen 10 cm rộng và dài 12 mét (32 cuộn)
Băng cách nhiệt PVC Cao su-nhựa điện cách điện bọc Đen 5cm Màu rộng Không khí Điều hòa không khí Băng keo băng dính cách điện pvc
Băng cách nhiệt PVC Cao su-nhựa điện cách điện bọc Đen 5cm Màu rộng Không khí Điều hòa không khí Băng keo băng dính cách điện pvc
Băng cách nhiệt PVC Cao su-nhựa điện cách điện bọc Đen 5cm Màu rộng Không khí Điều hòa không khí Băng keo băng dính cách điện pvc
Băng cách nhiệt PVC Cao su-nhựa điện cách điện bọc Đen 5cm Màu rộng Không khí Điều hòa không khí Băng keo băng dính cách điện pvc
Băng cách nhiệt PVC Cao su-nhựa điện cách điện bọc Đen 5cm Màu rộng Không khí Điều hòa không khí Băng keo băng dính cách điện pvc
Băng cách nhiệt PVC Cao su-nhựa điện cách điện bọc Đen 5cm Màu rộng Không khí Điều hòa không khí Băng keo băng dính cách điện pvc
Băng cách nhiệt PVC Cao su-nhựa điện cách điện bọc Đen 5cm Màu rộng Không khí Điều hòa không khí Băng keo băng dính cách điện pvc

0965.68.68.11