Băng giấy ngọt ngào Nghệ thuật Sinh viên chuyên dụng Viết văn bản đẹp Phim Làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ băng keo giấy nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-596494760309
219,000 đ
Số lượng:
Màu sắc Phân loại: Chiều rộng 1.5cm * 20m (10 cuộn) Chiều rộng 1.8cm * 20m (8 cuộn) Chiều rộng 2.0cm * 20m (7 cuộn) Chiều rộng 2.5cm * 20m (6 cuộn) Chiều rộng 3.0cm * 20m (4 cuộn) Chiều rộng 4.0 cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 5.0cm * 20m (3 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * 20m (144 cuộn) Chiều rộng 1.8cm * 20m (126 cuộn) Chiều rộng 2.0cm * 20m (108 cuộn) Chiều rộng 2.5cm * 20m (90 cuộn) Chiều rộng 3.0cm * 20m (72 cuộn) Chiều rộng 4.0cm * 20m (54 cuộn) Chiều rộng 5.0cm * 20m (45 cuộn) Chiều rộng 1.5cm * 20m (72 cuộn) Chiều rộng 1.8cm * 20m (63 cuộn) Chiều rộng 2.0cm * 20m (54 cuộn) Rộng 2,5cm * 20m (45 cuộn) Rộng 3,0cm * 20m (36 cuộn) Rộng 4,0cm * 20m (27 cuộn) Rộng 5,0cm * 20m (22 cuộn)
Băng giấy ngọt ngào Nghệ thuật Sinh viên chuyên dụng Viết văn bản đẹp Phim Làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ băng keo giấy nhỏ
Băng giấy ngọt ngào Nghệ thuật Sinh viên chuyên dụng Viết văn bản đẹp Phim Làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ băng keo giấy nhỏ
Băng giấy ngọt ngào Nghệ thuật Sinh viên chuyên dụng Viết văn bản đẹp Phim Làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ băng keo giấy nhỏ
Băng giấy ngọt ngào Nghệ thuật Sinh viên chuyên dụng Viết văn bản đẹp Phim Làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ băng keo giấy nhỏ
Băng giấy ngọt ngào Nghệ thuật Sinh viên chuyên dụng Viết văn bản đẹp Phim Làm đẹp Seam Giấy màu Giấy trang trí Sơn mặt nạ băng keo giấy nhỏ

0965.68.68.11