Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-645349560335
187,000 đ
Phân loại màu:
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yima Electric
Mô hình: Băng chống thấm J20
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Các tỉnh và thành phố: Ôn Châu
Phân loại màu: J20 đen 10kv
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện
Băng chống nước J20 Băng điện Dựi 10KV Áp suất cao Nước dưới nước Máy bơm tự dính Cao su cách nhiệt cao su băng dính cách điện

0965.68.68.11