Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-629760611290
298,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yongda
Mô hình: 78 * 22
Phân loại màu sắc: đỏ 10 cuộn, xanh 10 cuộn, xanh 10 cuộn, vàng 10 cuộn, đen 10 cuộn
Doanh nghiệp sản xuất: Hubei Shushi Group Co., Ltd.
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện
Băng dính điện không dính Shushi Yongan băng cách điện pha băng cách điện băng PVC băng điện quấn băng pha băng băng không dính cách điện màu đen đỏ xanh xanh lá cây vàng 78mm * 22mm không dính băng keo quấn dây điện

0965.68.68.11