Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-602549096620
199,000 đ
Phân loại màu:
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Army Corps
Mã số: Băng dính butyl bẫy chống thấm nước
Phân loại màu: [Rộng 5cm × Dài 20cm] Mẫu thử nghiệm [Rộng 5cm × Dài 1m] [Rộng 5cm × Dài 5m] [Rộng 10cm × Dài 5m] [Rộng 15cm × Dài 5m] [Rộng 20cm × Dài 5m] [Rộng 30cm × Dài 5m] [Rộng 50cm × Dài 5m] [Rộng 100cm × Dài 5m] [Rộng 5cm × Dài 10m] [Rộng 10cm × Dài 10m] [Rộng 15cm × Dài 10m] [Rộng 20cm × Dài 10m]
Nhà sản xuất: Shenzhen Uweite Adhesive Co., Ltd.
Thời gian đưa ra thị trường: 2021-07-15
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước
Băng chống thấm butyl tự dính xây dựng mái ngói thép màu chống dột, chống dột, nứt và chống rò rỉ Vật liệu dán chắc chắn băng keo chống rỉ nước

0965.68.68.11