Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không

MÃ SẢN PHẨM: TD-41802832623
294,000 đ
Phân loại màu:
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mittal
Mô hình: số 4
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Các tỉnh và thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu sắc: Hợp kim nhôm màu vàng vân gỗ số 3, hợp kim nhôm màu vàng vân gỗ số 4, hợp kim nhôm màu vàng vân gỗ số 5, hợp kim nhôm màu vàng vân gỗ số 4
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không
Máng nối đất bằng nhôm hợp kim nhôm dày Mittal Máng nối đất hình cung bán nguyệt bằng kim loại Máng nối đất số 4 băng keo chống thấm có tốt không

0965.68.68.11