Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-547295150212
187,000 đ
Phân loại màu:
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu: xám nhạt
Thương hiệu: Wonder Wonder
Mô hình: 1620
Bảo vệ môi trường: ROHS
Màu sắc: xám bạc xám
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt
Băng điện Bạc Xám Thợ điện Băng cách nhiệt Băng không thấm nước Băng điện cách nhiệt Băng keo điện Assh băng dính cách điện chịu nhiệt

0965.68.68.11